Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Servicemenu

Voorwaarden

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite zijn louter informatief van aard. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is zorgvuldig als het gaat om het geven van juiste, volledige en actuele informatie aan bezoekers van de website, zij kan echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen vrij is van fouten of omissies.


Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Het SRE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie. Evenmin kan het SRE aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van een onmogelijkheid deze Internetsite te gebruiken.


Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het SRE te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door het SRE is geautoriseerd.


De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site.


Gerelateerde internetsites en door bezoekers geplaatste bijdragen

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van het SRE. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring van het SRE. Het SRE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.


Bezoekers kunnen op enkele plaatsen bijdragen leveren aan de inhoud van deze website. Eenieder die informatie op de site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben dat deze informatie niet strijdig is met de wet. Het SRE kan in ieder geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor door derden op de site geplaatste informatie.


Privacy Statement

Het SRE gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.