Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Servicemenu
Inkoop en transformatie jeugdhulp
Zorg en Welzijn
Inkoop en transformatie jeugdhulp

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. De 21 regiogemeenten werken in inkoop en uitvoering samen.

Inkoop en transformatie jeugdhulp

De gemeenten in de regio Zuidoost Brabant hebben voor 2015 contracten afgesloten met een groot aantal aanbieders van specialistische jeugdhulp in de regio. Ook in 2016 verzorgt de gemeente Eindhoven namens de regiogemeenten de inkoop van de jeugdhulp in Zuidoost Brabant. Om de inkoop en transformatie van de jeugdhulp voor 2016 verder inhoudelijk vorm te geven, hebben wij u als partner nodig. De gemeenten in de regio Zuidoost Brabant nodigen u uit om eigenaar te worden van de grote opgave waar we gezamenlijk voor staan.

 

Start bestuurlijk aanbesteden

In juli 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Eindhoven, mede namens de regiogemeenten, de kaders van de inkoop en het subsidieproces 2016 goedgekeurd en vastgesteld. Daarmee is de voorfase van het bestuurlijk aanbestedingsproces afgesloten en is het bestuurlijk aanbestedingsproces gestart. Binnen bestuurlijk aanbesteden staat de dialoog tussen de gemeente(n) en u als aanbieder van zorg en ondersteuning centraal. De adviesnota opdracht sociaal domein vindt u hier.


Basis- en deelovereenkomst

Om deel te kunnen nemen aan het bestuurlijk aanbestedingsproces moet u als aanbieder van jeugdhulp een zogenoemde basisovereenkomst tekenen. De basisovereenkomst beschrijft de regels voor de samenwerking tussen de gemeente(n) en de aanbieders. De definitieve basisovereenkomst vindt u hier.

Een overzicht van de aanbieders die de basisovereenkomst hebben ondertekend, vindt u in dit overzicht.

 

Naast de basisovereenkomst staat in bestuurlijk aanbesteden de deelovereenkomst centraal. In de deelovereenkomst is de levering van diensten geregeld. De deelovereenkomst vormt min of meer het sluitstuk van het bestuurlijk aanbestedingstraject. De concept-deelovereenkomst vindt u hier.

 

Ontwikkeltafel Contracten: Basis- en deelovereenkomst

De overeenkomsten zijn in dialoog met aanbieders vormgegeven aan de Ontwikkeltafel Concracten. Meer informatie over de ontwikkeltafel en de overeenkomsten vindt u hier

 

Werkwijze doorlopende DBC’s van 2015 naar 2016

De DBC’s waarvan de behandeling in 2015 is gestart en die in 2016 doorlopen, worden niet afgesloten op 31-12-2015. Bij de afsluiting van de behandeling in 2016, worden deze DBC’s gedeclareerd volgens de declaratieafspraken uit 2015. Dit betekent dat er per 31-12-2015 geen DBC’s hoeven te worden afgesloten.

 

Ontwikkeltafel Jeugd

Vanaf mei 2015 werken wij met u aan de transformatie van de jeugdhulp via een fysieke en een virtuele ‘ontwikkeltafel Jeugd’. Die dialoog wordt in het najaar voortgezet.

 

De fysieke ontwikkeltafel Jeugd wordt gevormd door vertegenwoordigers van instellingen, cliëntorganisaties en gemeenten in Zuidoost-Brabant. De eerder opgerichte ‘Regionale coördinatiegroep transformatie Zuidoost Brabant’ is in deze fysieke ontwikkeltafel opgegaan. De deelnemers aan de fysieke ontwikkeltafel Jeugd vindt u hier. De startnotitie van de ontwikkeltafel Jeugd vindt u hier.

 

Regionale werkgroepen

Input voor de fysieke ontwikkeltafel Jeugd wordt onder andere gegeven door vijf regionale werkgroepen die bestaan uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties. De werkgroepen zijn gevormd rond de thema’s:

  • Afstemming en samenwerking hulpverleners/aanbieders met de toegangsteams in de gemeenten;
  • Optimaliseren zorgketens tussen specialistische instellingen, gericht op de 24 uurs-zorg en behandeling;
  • Optimaliseren zorgketens tussen specialistische instellingen, gericht op ambulante (dag-) behandeling;
  • Realisatie transformatie met behulp van mogelijkheden van E-Health;
  • Realisatie van een doorlopende lijn tussen 18- en 18+.

 

Meer informatie over de thema’s van de werkgroepen vindt u in dit document.

 

Virtuele ontwikkeltafel; partners gezocht

Via de virtuele ontwikkeltafel jeugd kunt u een bijdrage leveren aan de transformatie van de jeugdhulp. Via deze virtuele tafel kunt u agendapunten aanleveren, reageren op verslagen, meepraten over de inkoop- en subsidie kaders zoals die in ontwikkeling zijn etc. De bijdrage die u levert via de virtuele tafel wordt besproken in de volgende bijeenkomst van de fysieke ontwikkeltafel Jeugd. Uw reactie wordt verwerkt in het verslag van deze bijeenkomst.

De inbreng op de fysieke en de virtuele ontwikkeltafel heeft een gelijke status.

 

Bijeenkomsten fysieke ontwikkeltafel 

Komende vergaderingen:

7 maart 2017

 

De concept-basisovereenkomsten en de PDC die worden besproken op de ontwikkeltafel Jeugd, vindt u hier.

 

Verslagen eerdere bijeenkomsten:

Achtergrondinformatie:

 

Reageren?

Wilt u een bijdrage leveren aan de inkoop en de transformatie van de jeugdhulp in 2016 via de virtuele ontwikkeltafel Jeugd? Dan kunt u reageren via een digitaal reactieformulier. Omdat de gemeente Eindhoven namens de regiogemeenten de inkoop van de jeugdhulp verzorgt, vindt u dit reactieformulier op de website van de gemeente Eindhoven. Het reactieformulier vindt u hier.

 

Opdracht sociaal domein: kaders inkoop en subsidie 2016

Op donderdag 9 juli 2015 hield de gemeente Eindhoven een bestuurlijke informatiebijeenkomst over de opbrengst van de voorfase van het bestuurlijk aanbesteden van de inkoop en subsidies 2016 voor dienstverlening in het sociaal domein. De presentatie vindt u hier. Tijdens de avond zijn er verschillende vragen gesteld, de antwoorden vindt u hier.
 

Samenwerking 21 gemeenten

De regio Zuidoost Brabant bestaat uit de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

De gemeenten van de subregio Dommelvallei+ en de gemeenten van Peel 6.1 hebben onderdelen van de tweedelijns jeugdzorg subregionaal ingekocht.

Contact: 

Heeft u vragen over de inkoop of uitvoering van de jeugdzorg in Zuidoost-Brabant? Mail dan naar: ...

 

Downloads